lang change

Exercise 2


Write the answer, press ENTER to see if the answer is OK, go to the next field...

Fill in the gaps with the appropriate form of the noun KNJIGA.
Vidi onu u izlogu! (Acc)
"O svemu i svačemu", doktora Kovačevića. (Nom)
Da, bez te nikad ne bih položio zadnji ispit. (Gen)
Toj mogu mnogo da zahvalim. (Dat)
O toj bih mogao mnogo dobru kritiku da napišem. (Loc)
Sa ili vez, mene ništa neće spasiti. (Instr)
moja, sama mi u glavu uđi! (Voc)

Fill in the gaps with the appropriate form of the verb BITI.
TANjA : Petre, jesi li juče u bioskopu?
PETAR : Bio .
TANjA : Je li i tvoja sestra?
PETAR : Bila .
TANjA : A gde vi sad?
PETAR : U kući , spavamo. Zašto zoveš ovako rano?
TANjA : Dosadno mi je. Šta raditi popodne?
 PETAR : Bežaćemo od tebe.
TANjA : Ajde u krevetu još pola sata. Dolazim.
 PETAR : Oh Bože!

Two girls are talking about beauty and beautiful people. They are using adjective LEP.
Baš je onaj dečko tamo. (positive, m)
Ali niko nije od mog Bojana. (comparative, m)
Da, on je tebi . (superlative, m)
A si i ti, Milice. (positive, f)
Ali nisi od mene. (comparative, f)
Ja sam ovde prosto . (superlative, f)