lang change

Родительный падеж

Поcмотрите анимацию

Родительный падеж имеет как предложную форму, так и беспредложную. Родительный падеж может выражать значения принадлежности, времени, места, направление движения, качества и тд.

Окончания :
Ед.ч. Мн.ч.
м.р.
-а: булевар-а, момк-а -а: булевара-а, момак-а
-а: Марк-а, Ђорђ-а  
ж.р.
-е: жен-е, девојк-е -а: жен-а, девојак-а
-и: реч-и -и: реч-и
ср.р.
-а: писм-а, пољ-а
-а: име-н-а
-а: писам-а, пољ-а
   име-н-а

Употребление

1) Принадлежность
Значение принадлежности кому- или чему-либо выражается беспредложной формой родительного падежа. Это значение в английском языке соответствует форме предлога "of a/the" и лексемой, имеющей значение неодушевленного предмета, или аффиксом 's, который выражает принадлежность лексемы к одушевленным предметам.
Это значение вычленяется при ответе на вопросы:
- Чији? Чија? Чије? (Чей? Чья? Чье? Когда спрашивается о принадлежности предмета) нпр. Чији је ово ауто? Миланов. Чија је ово кућа? Миланова. Чије је ово дете? Миланово.
- Који? Која? Које? (Какой? или Который? Когда спрашивается о чем-то, указанном ранее) нпр. Који центар? Центар града . Која зграда? Зграда Универзитета .

Неправильное употребление: Правильное употребление:
Аутомобил брата Братов аутомобил
Кућа Петра Петрова кућа
Мој братов аутомобил Аутомобил мојег брата
Петрова Петровићева кућа Кућа Петра Петровића

2) Место

Это значение выражается с помощью имени существительного или другой части речи с предлогами : поред, испод, изнад, испред, иза, између, близу, до, од итд. или предложно-падежной конструкцией преко пута, лево од, десно од итд.
Это значение вычленяется при ответе на вопрос Где? (нпр. Где Ана седи? Поред Милана . Где су твоја кола? Испред позоришта .)

3) Направление движения

Это значение выражается с помощью имени существительного или другой части речи в форме родительного падежа и глаголами движения. Лексемы в родительном падеже употребляются с предлогами : код, из, са.
нпр. Идем код родитеља . Идем из биоскопа . Идем са факултета .
Это значение вычленяется при ответе на вопросы:
- Куда? (направление движения к какому-либо месту) нпр. Куда иде Јован? Јован иде код Марине .
- Одакле? (направление движения из какого-либо места) нпр. Одакле долазиш? Долазим са концерта .

4) Время

Это значение выражается:
а) именем существительным в форме родительного падежа с предлогами : пре, после, до, од, током итд. Вычленяется при ответе на вопрос Када? (нпр. Када је Маја дошла? Пре ручка .)
б) именное словосочетание (детерминант + имя существительное) в форме родительного падежа без предлога.Вычленяется при ответе на вопрос Када? (нпр. Када се удајеш? Удајем се ове године .)

5) При неопределенно-количественных именах числительных

Такие слова как много, пуно, мало, неколико, колико? ... требуют форму родительного падежа для тех слов, с которыми они находятся в связи. В таком случае форма родительного падежа приобретает значение части чего-либо. Выражается беспредложной формой родительного падежа. Это значение вычленяется при ответе на вопрос Колико?
нпр. Колико има студената на факултету? Има много студената . Колико сестара имате? Имам пет сестара .

Ниже вы можете потренироваться в том, что только что выучили. Впишите ответ и нажмите Enter
Заполните пробелы именем существительным в нужной падежной форме.
Моја зграда се налази између две . (кућа)
Она живи близу . (центар)
На почетку је велика кућа. (улица)
Испод су папири. (књига)
Испред се налази посластичарница. (позориште)
Лево од је црква. (пошта)
Од Београда до има 180 километара. (Суботица)
Изнад су стајале слике. (столови)
Испред су се играла деца. (зграде)
Близу овог је граница. (поље)

Заболните пробелы словосочетанием в нужной форме. Обратите внимание на следующую модель
нпр. Какве је боје млеко? Млеко је беле боје .
бела црвена зелена наранџаста плава жута црна браон сива
Какве је боје крв? Крв је боје.
Какве је боје слон? Слон је боје.
Какве је боје чоколада? Чоколада је боје.
Какве је боје небо? Небо је боје.
Какве је боје трава? Трава је .
Какве је боје лимун? Лимун је .
Какве је боје ноћ? Ноћ је .
Какве је боје шаргарепа? Шаргарепа је боје.

Заполните пробелы именем существительным в нужной падежной форме.
Данас идем код на вечеру. (пријатељи)
Враћам се из . (биоскоп)
Долазим са у 5 сати. (посао)
Сутра ћу бити код . (сестра)
Идем са . (факултет)
Она долази из у мају. (Француска)

Заполните пробелы именем существительным в нужной падежной форме.
Колико има дан. (сат)
Година има 12 . (месец)
Човек има 10 . (прст)
Колико има пас? (нога)
Ова песма има много . (реч)
Желим пуно да ти кажем. (ствар)
На вечери ће бити неколико . (гост)
Имам мало, али довољно . (пријатељ)
Волим кафу са мало . (шећер)
Овде има много . (со)

Заполните пробелы именем существительным в нужной падежной форме.
Сања је дошла на посао пре . (Милица)
После идемо на зимовање. (Божић)
Бићу у Словачкој од до новембра. (фебруар)
Током ћемо бити код родитеља. (празници)
Филм почиње после . (поноћ)
Петак је пре а после четвртка. (субота)

Заполните пробелы именным словосочетанием в нужной падежной форме.
купујемо кућу. (ова година)
идемо код лекара. (следећа недеља)
ти си била болесна. (прошли месец)
имаћете и ви свој аутомобил. (један дан)
нећемо ићи на море. (ово лето)

Заполните пробелы именным словосочетанием в нужной падежной форме.
Чија је хаљина? То је хаљина . (моја мама)
Чије су чарапе? То су чарапе . (мој тата)
Чије су мајице? То су мајице . (наша деца)
Чија је сукња? То је сукња . (Јованова девојка)

Заполните пробелы именным словосочетанием в нужной падежной форме.
Коју песму слушаш? Слушам најновији хит . (група Негатив)
Који филм је добио награду? Филм . (Емир Кустурица)
Која је то зграда? То је зграда . (Универзитет)
Који је то аутомобил? То је аутомобил . (марка Мерцедес)