lang change

Глагольный вид

Посмотрите анимацию

В сербском языке глаголы заключают в себе информацию не только о времени, когда происходит действие, но и о том, завершено это действие или нет (совершенный и несовершенный вид). Чаще всего один глагол имеет обе эти формы. Существуют глаголы, которые имеют только один вариант, например становати, морати.

Несовершенный вид глагола имеет значение действия в процессе, действия, которое проистекает в определенных временных рамках или повторяется.
 • Ја (сада) читам књигу. (действие в процессе)
 • Ја (обично) читам књигу пре спавања. (повторяющееся действие)
Совершенный вид глагола имеет значения действия, происходящего в данный момент, начало или конец его.
 • Ја морам да прочитам књигу. (конец действия)
 • Кад све урадим, ја седнем да се одморим. (действие, протекающее в данный момент)
 • Чим сам га угледала, ја сам га заволела. (начало действия)

Как определить вид глагола? Это довольно сложно.

Все таки существуют некоторые признаки этих значений:
Несовершенный вид глагола можно определить :
 • По суффиксам: - ОВА - (куповати), - АВА - (предавати), - ИВА- (изнајмљивати)
 • Глаголы не имеют приставки. (читати, писати, гледати, седети)
Совершенный вид глагола можно определить :
 • По приставке - НУ - (викнути, пипнути, дирнути...)
 • По приставкам ( прочитати, написати, урадити...)
В качестве вспомогательного средства определения вида глагола может служить и семантический фактор :
 • С лексемой дуго могут употребляться только глаголы несовершенного вида.
 • С лексемой у тренутку могут употребляться только глаголы совершенного вида.

Виды глагола в разных глагольных временах

  Перфект Настоящее время Будущее время
Несов.в. Ја сам плела џемпер. Ја плетем џемпер. Ја ћу плести џемпер.
Сов.в. Ја сам исплела џемпер. Ја хоћу да исплетем џемпер.
Ако исплетем џемпер до сутра вратићу ти игле.
Кад исплетем џемпер поклонићу ти га.
Ја ћу исплести џемпер.

1) Глаголы совершенного вида не могут отвечать на вопросы типа «Чем ты занимаешься в данный момент?». Это значит, что глаголы совершенного вида не могут употребляться главных предложениях и при этом указывать на действие в процессе, но могут употребляться в придаточных предложениях (с предлогами ако, кад ), в составных глагольных сказуемых. В таком случае такие глаголы относятся к действию, которое будет совершено в будущем.
2) Совершенный вид глагола может употребляться в настоящем времени, но в таком случае действие имеет значение привычки. Нпр. Ја прочитам новине кад легнем.
Ниже вы можете потренироваться в том, что только что выучили. Впишите ответ и нажмите Enter
Заполните пропуски правильной формой глагола совершенного вида, употребленного в предыдущем предложении.
Јована се свако јутро чешља. Овог јутра она нема времена да .
Игор се сваки дан брије. Данас је недеља и Игор не жели да .
Ја се обично облачим дуго. Данас морам да брзо јер журим.
Каћа се свако јутро умива сама. Овог јутра Каћа не жели да .
Јелена сваки дан излази напоље. Данас пада киша па неће да .
Јован свако јутро пије кафу. Данас нема времена да је .

Заполните пропуски глаголом совершенного вида, употребленным в предыдущем предложении.
Марија чита књигу. Марија жели да књигу данас.
Вера се облачи. Кад се изаћи ће.
Влада се купа. Данас је недеља па Влада неће да .
Бранка пише последњи мејл. Кад га ићи ће кући.
Аца сваког јутра шаље пошту. Данас је нерадни дан па не може да је пошаље.

Заполните пропуски глаголом несовершенного вида, выделенным в тексте.
Маја обично црне хаљине. Сада, Маја жели да купицрвену.
Јован се обично елегантно. Сада Јован не жели да се обучетако.
Марина обично домаће задатке. Сада Марина не жели да урадидомаћи за школу.
Петар обично једну чашу вина. Данас жели да попијевише.
Јован обично не без поздрава. Сада Јован жели да изађетајно.

Заполните пропуски правильной формой глагола, данного в скобках.
а) Обично овај јогурт у белој флаши,
али сада немам довољно новца и морам да овај у жутој флаши. (КУПИТИ - КУПОВАТИ)
б) Никад не књигу брзо.
Ипак, овај пут сам је за само два дана. (ЧИТАТИ - ПРОЧИТАТИ)
в) Он домаћи задатак поподне.
Данас је домаћи задатак ујутро јер поподне мора у посету. (РАДИТИ - УРАДИТИ)
г) сам у школу 5 година.
Он је на фудбалску утакмицу пре пет минута. (ИЋИ - ОТИЋИ)
д) смо целу ноћ. Било је фантастично. (ИГРАТИ - ОДИГРАТИ)

Заполните пропуски правильной формой глагола, данного в скобках.
Ми сваки дан један хлеб и један јогурт. (КУПИТИ - КУПОВАТИ)
На мору је сунчано и топло. Моји пријатељи и ја често. (КУПАТИ СЕ - ОКУПАТИ СЕ)
Кад желиш да се нашминкаш, мораш прво да . (УМИТИ СЕ - УМИВАТИ СЕ)
Јован је на аеродром да сачека Луку. (ОТИЋИ - ОДЛАЗИТИ)
Она српски већ три месеца. (УЧИТИ - НАУЧИТИ)
Ви сте на авион у 12 сати. (КАСНИТИ - ЗАКАСНИТИ)