lang change

Instrumental


The two main meanings indicated by the instrumental case are company and means or instrument with which an action is performed. It can also express time, place, additonal information and quality.

Suffixes :
sg. pl.
m
-om/-em: bulevar-om, momk-om
Mark-om, Đorđ-em
-ima: bulevar-ima, momc-ima
f
-om: žen-om, devojk-om -ama: žen-ama, devojk-ama
-i/-ju: reč-i / reč-ju -ima: reč-ima
n
-om/-em: pism-om, polj-em,
ime-n-om
-ima: pism-ima, polj-ima,
ime-n-ima

Usage

Nouns / noun phrases in the instrumental used with the preposition sa can denote:
1) Company (with verbs expressing an action which requires at least two people to be performed). This is given as the answer to the question: S(a) kim?
e.g. S kim ideš u bioskop? Sa prijateljem.
2) Additional information. It's given as the answer to the question: S(a) čime?
e.g. Sa čime je burek? Sa sirom / jabukama.
3) Quality. It's given as the answer to the question:
Kakav?(sg.m.) Kakva?(sg.f.) Kakvo?(sg.n.) Kakve?(pl.m.) Kakve?(pl.f.) Kakva?(pl.n.)
e.g. Kakvu kafu piješ? Pijem kafu sa šećerom. Kakve ževe voliš? Volim žene sa bujnim grudima.

The instrumental case denoting means or instrument by which an action is performed is used without a preposition. It is given as the answer to the question: Čime?
e.g. Čime ideš na posao? Idem autobusom.
Čime pišeš pismo? Pišem olovkom.

The instrumental case denoting place can be expressed:
1) Without prepositions. It is given as the answer to the question: Kuda?
e.g. Kuda se šetaš? Šetam se gradom. Kuda ideš? Idem ulicom.
2) With the prepositions pred, nad, pod, među, za. It is given as the answer to the question: Gde?
e.g. Gde se nalaziš? Pred kućom. Gde su knjige? Pod jastukom.
Gde se sakrilo sunce? Među oblacima.

You can try below what you have just lernt. Write your answer and press Enter
Fill in the gaps with the appropriate forms of the nouns given.
Maja ide u zoo vrt sa . (mama)
Jovan i Marina slave Novu godinu sa . (prijatelji)
Tanja priča sa . (brat)
Petar se igra sa . (deca)
Jovan je otišao da se vidi sa . (Slavica)

Fill in the gaps with the appropriate forms of the nouns given.
taksi auto avion voz bicikl brod
Putovao sam od Čikaga do Londona.
Po ostrvima smo putovali .
Marina je otišla do taksi stanice i onda otišla na fakultet.
Ljudi u Kini vole da idu na posao .
Jovan je sa železničke stanice otišao u Beograd .
Kupio sam novi Ford. Sada se vozim samo .

Fill in the gaps with the appropriate forms of the nouns given.
Kupila sam majicu sa dugim . (rukavi)
Pogledaj onu devojku sa lepom crnom . (kosa)
To je ono dete sa velikim . (oči)
Da li poznaješ onu devojku sa onim malim ? (dete)
Poznajem je. Ona ima plave oči sa dugim . (trepavice)

Fill in the gaps with the appropriate forms of the nouns given. Use the preposition sa where necessary.
Kasnim na posao. Moram da idem . (taksi)
Volim da pijem kafu sa . (šlag)
Marina i Jovan idu na žurku kod Vlade sa . (Dušan)
Tanja će pozajmiti od mame ogrlicu sa . (dijamanti)
Bojim se da putujem . (avion)
Maja će se igrati sa . (deca)

Fill in the gaps with the appropriate forms of the nouns given.
Banka se nalazi među onim tamo. (zgrade)
Stojim pred i gledam drveće. (kuća)
Celo jutro smo se šetali . (grad)
Knjiga je pod . (sto)
Idem i mislim na nju. (ulica)