lang change

Јесам / Бити


НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:
Посмотрите анимацию

Утвердительная форма вспомогательного глагола ЈЕСАМ (полная и краткая форма)

ја (је)сам I am ми (је)смо we are
ти (је)си you are ви (је)сте You are
он
она
оно
је(сте) he
she
it
is они
оне
она
(је)су they are

Отрицательная форма

нисам I am not нисмо we are not
ниси you are not нисте You are not
није he/she/it is not нису they are not

Вопросительная форма

ДА ЛИ сам
си
је
(ја)
(ти)
(он, она, оно)
студент?
фотограф?
бизнисмен?
ДА ЛИ смо
сте
су
(ми)
(ви)
(они, оне, она)
студенти?
фотографи?
бизнисмени?

Јесам ли
Јеси ли
Је ли
ја
ти
он, она, оно
студент?
фотограф?
бизнисмен?
Јесмо ли
Јесте ли
Јесу ли
ми
ви
они, оне, она
студенти?
фотографи?
бизнисмени?

Субъект в предложении часто опущен, так как категории лица и числа уже выражены вспомогательным глаголом.

ПЕРФЕКТ:
Перфект образуется при помощи краткой формы глагола ЈЕСАМ (сам, си је, смо, сте, су) в настоящем времени и окончания глагола БИТИ у смыслового глагола.

Ја
Ти
сам
си
био / била Ми
Ви
смо
сте
били / биле
Он
Она
Оно
је био
била
било
Они
Оне
Она
су били
биле
била

Субъект в предложении часто опущен, так как категории лица и числа уже выражены вспомогательным глаголом, а категория рода – глагольным окончанием.
нпр. Био сам. Била је. Били сте...

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ:
Этот вспомогательный глагол образует форму будущего времени с помощью краткой формы глагола в настоящем времени:

Ја
Ти
Он/Она/Оно
ћу
ћеш
ће
бити. Ми
Ви
Они/Оне/Она
ћемо
ћете
ће
бити.

Субъект в предложении часто опущен, так как категории лица и числа уже выражены вспомогательным глаголом.
нпр. Бићу. Бићеш. Биће. Бићемо. Бићете. Биће.

Ниже вы можете потренироваться в том, что только что выучили. Впишите ответ и нажмите Enter
Заполните пропуски, используя следующие слова: сам, си, је, смо, сте, су.
Ја Маја.
Ти Марко.
Ви Милица и Зоран.
Они новинари.
Он певач.
Ми лекари.
Оне студенткиње.
Она секретарица.

Заполните пробелы отрицательной формой глагола ЈЕСАМ.
Марко новинар.
Ја студенткиња.
Ви конобари.
Маја и ја фотографи.
Марко и Петар лекари.
Ти бизнисмен.

Составьте вопросы, используя глагол ЈЕСАМ.
Да ли стеви професори?
ви Французи?
они новинари?
ти Србин?
она твоја пријатељица?
оне ваше студенткиње?
он твој професор?
Јесте ливи професори?
ви Французи?
они новинари?
ти Србин?
она твоја пријатељица?
оне ваше студенткиње?
он твој професор?

Ответьте утвердительно/отрицательно на вопросы, используя глагол ЈЕСАМ.
Да ли сте ви адвокати? Да, јесмо. Не, нисмо.
Да ли си ти Горан? Да, . Не, нисам.
Да ли је твој тата лекар? Да, . Не, није.
Да ли су они професори? Да, . Не, нису.
Да ли је она твоја мама? Да, јесте. Не, .
Да ли су оне Немице? Да, јесу. Не, .

Поставьте глагол ЈЕСАМ в форму перфекта.
Ана и Снежана су студенткиње. Ана и Снежана су билестуденткиње.
Милица је у Италији. Милица је у Италији.
Ја, Милан, сам сад на факултету. Ја сам на факултету.
Марко и ја смо у продавници. Марко и ја смо у продавници.
Ти и твоји пријатељи сте код куће. Ти и твоји пријатељи сте код куће.
Горан је на мору. Горан је на мору.

Поставьте глагол ЈЕСАМ в форму будущего времени.
Ана и Снежана су студенткиње. Ана и Снежана ћебити студенткиње.
Милица је у Италији. Милица бити у Италији.
Ја сам на факултету. Ја бити на факултету.
Марко и ја смо у продавници. Марко и ја бити у продавници.
Ти и твоји пријатељи сте код куће. Ти и твоји пријатељи бити код куће.
Горан је на мору. Горан бити на мору.