lang change

Настоящее время

Посмотрите анимацию

В сербском языке существуют два типа глагольных основ: основа инфинитива и основа настоящего времени. Глагольные формы образуются либо от первой, либо от второй основы. Основа настоящего времени получается при отсечении у глагола окончания в форме 1 л. Ед.ч. в настоящем времени.
Личные окончания настоящего времени:

Ед.ч. Мн.ч.
1.л. -м/-у -мо
2.л. -те
3.л. -е, -у/-ју

Окончание –У в форме 1 л. ед.ч. имеют только два глагола: ХТЕТИ и МОЋИ.

Спряжение:
Соединительный гласный во всех глаголах настоящего времени можно поделить на три группы: 1)И/Е 2)А/АЈУ 3)Е/У

Первая группа И/Е
'И' представляет собой последний гласный основы настоящего времени, а 'Е' – окончание 3л. мн.ч.
учити
1 группа -им -имо учим учимо
-иш -ите учиш учите
учи уче

Вторая группа: А/АЈУ
'А' представляет собой гласный основы настоящего времени, а 'АЈУ' – окончание 3 л. мн.ч.
причати
2 группа -ам -амо причам причамо
-аш -ате причаш причате
-ају прича причају

Третья группа: Е/У
'Е' представляет собой последний гласный основы настоящего времени, а 'У' – окончание 3 л. мн.ч.
чути писати
3 группа -(ј)-ем -(ј)-емо чујем чујемо пишем пишемо
-(ј)-еш -(ј)-ете чујеш чујете пишеш пишете
-(ј)-е -(ј)-у чује чују пише пишу

Субъект в предложении часто опущен, так как категории лица и числа уже выражены глаголом.
нпр. Ја пишем.=Пишем. / Они пишу.=Пишу.

Также в третьей группе глаголов происходят изменения в основе:
к>ч пла к ати, пла ч ем
г>ж ла г ати, ла ж ем
х>ш ја х ати, ја ш ем
с>ш пи с ати, пи ш ем
з>ж сти з ати, сти ж ем
т>ћ сре т ати, сре ћ ем

Отрицательная и вопросительная форма

Отрицательная форма
учити
Ја НЕ учим. Ми НЕ учимо.
Ти учиш. Ви Учите.
Он/Она/Оно учи. Они/Оне/Она уче.

Глаголы ИМАТИ, ХТЕТИ и ЈЕСАМ имеют неправильную отрицательную форму. Отрицательная частица НЕ пишется слитно с глаголом.
имати хтети јесам
немам немамо нећу нећемо нисам нисмо
немаш немате нећеш нећете ниси нисте
нема немају неће неће није нису

Вопросительная форма
студирати
ДА ЛИ ја студирам? ДА ЛИ ми студирамо?
ти студираш? ви студирате?
он/она/оно студира? они/оне/она студирају?

Вопросительная форма может также образовываться с помощью инверсии и вопросительной частицы ЛИ.
нпр. Студираш ли (ти)? Студира ли (она)? Студирају ли (они)?

Возвратные глаголы
Посмотрите анимацию

Возвратными глаголами считаются все те, которые имеют при себе морфему СЕ.
нпр. Туширати се. Смејати се. Плашити се. Ја се чешљам. Ви се дружите.

Утвердительная форма:
звати се
Ја СЕ зовем... Ми СЕ зовемо...
Ти зовеш... Ви зовете...
Он/Она/Оно зове... Они/Оне/Она зову...

Морфема СЕ находится на втором месте в предложении после слова или группы слов, на которую ставится смысловое ударение.
Субъект в предложении часто опущен, так как категории лица и числа уже выражены глаголом. В таком случае предложение начинается глаголом, а морфема СЕ ставится после него.
нпр. Зовем се... Зовеш се... Зовемо се...

Отрицательная форма:
звати се
Ја СЕ НЕ зовем... Ми СЕ НЕ зовемо...
Ти зовеш... Ви зовете...
Он/Она/Оно зове... Они/Оне/Она зову...

Морфема СЕ находится на втором месте в предложении после субъекта действия, который часто может быть опущен. В таком случае предложение начинается отрицательной формой глагола, а морфема СЕ ставится после нее.
нпр. Не зовем се ... Не зовеш се ... Не зовемо се ...

Вопросительная форма:
звати се
ДА ЛИ СЕ ја зовем ... ? ДА ЛИ СЕ ми зовемо ... ?
ти зовеш ... ? ви зовете ... ?
он/она/оно зове ... ? они/оне/она зову ... ?

Морфема СЕ находится на втором месте в предложении после вопросительной конструкции ДА ЛИ.

Субъект действия в предложении часто опущен. В таком случае предложение начинается с вопросительной конструкции ДА ЛИ, после которой ставится морфема СЕ.
нпр. Да ли се зовем ... ? Да ли се зовеш ... ? Да ли се зовемо ... ?

Вопросительная форма может образовываться при помощи инверсии и вопросительной частицы ЛИ. В таком случае предложение начинается с глагола, а морфема СЕ следует после вопросительной частицы ЛИ.
нпр. Зовеш ли се (ти) ... ? Зове ли се (он) ... ?

Ниже вы можете потренироваться в том, что только что выучили. Впишите ответ и нажмите Enter
Напишите глагол в правильной форме.
Новинари чланке. (писати)
Студенти лекције. (учити)
Да ли он као кувар? (радити)
Ти сваког дана хлеб и млеко. (куповати)
Ми Марија и Лука. (звати се)
Крава јагоде. (не јести)
Они сваког јутра. (не чешљати се)
Да ли ви кафу с млеком? (желети)

Напишите глагол в правильной форме.
Добар дан.
Добар дан.
Да ли се Ви Богољуб? (звати се)
Да, ја Богољуб. (јесам)
ли кошуље? (фарбати)
Не, кошуље. (не фарбати)
Зашто кошуље? (не фарбати)
Зато што ја, у ствари, сир. (правити)
А сир, да ли сир? (фарбати)
Сир се , пријатељу мој. (не фарбати се)
Ја сир . (јести)

Напишите глагол в отрицательной форме настоящего времени.
Пада киша а ја кишобран. (имати)
Деца ни кабанице. (имати)
Мирославе, зашто са мном у биоскоп? (хтети)
Ви сте ишли на утакмицу а да идете на представу. (хтети)
Вук зелен, вук је сив. (јесам)
Ми Американци, ми смо Срби. (јесам)

Напишите формы 3.л.ед.ч. настоящего времени для данных глаголов.
писати
учити
студирати
становати
хтети

Напишите формы 3.л.мн.ч. настоящего времени для данных глаголов.
говорити
звати се
очекивати
плакати
имати

Напишите следующие предложения в отрицательной форме.
Она фотографише људе. Она људе.
Ви студирате биологију. Ви .
Ми се дописујемо. Ми .
Саша путује у Београд. у Београд.
Она се смеје лепо. лепо.
Они певају у опери. у опери.
Ја се шетам. .
Ти говориш енглески. .
Она хоће да путује у Грчку. Она да путује у Грчку.
Ми смо Французи. Французи.
Ја имам двоје деце. деце.
Ви имате лепу кућу. Ви кућу.
Ти си добар човек. Ти .
Ја хоћу чоколаду са лешником. са лешником.

Задайте вопросы.
Ти студираш биологију. Да ли ти студираш биологију?
Ми учимо српски. ми учимо српски?
Саша путује у Београд. путује у Београд?
Они се дописују. дописују?
Они имају своју фарму. своју фарму?
Она путује у Грчку. у Грчку?
Ти се шеташ. ?
Ти студираш биологију. Студираш лити биологију?
Ми учимо српски. Учимо ми српски?
Саша путује у Београд. Саша у Београд?
Они се дописују. они?
Они имају своју фарму. они своју фарму?
Она путује у Грчку. она у Грчку?
Ти се шеташ. ти?