lang change

Adjective + Noun


There are three types of declension in the Serbian language.
I type - masculine and neuter nouns ending in -Ø, -e, -o
II type - masculine and feminine nouns ending in -a
III type - feminine nouns ending in -Ø

I type (hard stem)
  m
  sg pl
Nominative: nov-Ø/-i kaput-Ø novi-i kaput-i
Genitive: nov-og kaput-a nov-ih kaput-a
Dative: nov-om kaput-u nov-im kaput-ima
Accusative: animate = Gen.
inanimate = Nom.
nov-e kaput-e
Vocative: nov-Ø/-i kaput-e = Nom.
Instrumental: nov-im kaput-om = Dat.
Locative: = Dat. = Dat.
 
I type (soft stem)
  m
  sg pl
Nominative: loš-Ø/-i prijatelj-Ø loš-i prijatelj-i
Genitive: loš-eg prijatelj-a loš-ih prijatelj-a
Dative: loš-em prijatelj-u loš-im prijatelj-ima
Accusative: animate = Gen.
inanimate = Nom.
loš-e prijatelj-e
Vocative: loš-Ø/-i prijatelj-u = Nom.
Instrumental: loš-im prijatelj-em = Dat.
Locative: = Dat. = Dat.
 
II type
  f
  sg pl
Nominative: visok-a žen-a visok-e žen-e
Genitive: visok-e žen-e visok-ih žen-a
Dative: visok-oj žen-i visok-im žen-ama
Accusative: visok-u žen-u = Nom.
Vocative: visok-a žen-o = Nom.
Instrumental: visok-om žen-om = Dat.
Locative: = Dat. = Dat.
 
III type
  f
  sg pl
Nominative: tamn-a noć-Ø tamn-e noć-i
Genitive: tamn-e noć-i tamn-ih noć-i
Dative: tamn-oj noć-i tamn-im noć-ima
Accusative: tamn-u noć-Ø = Nom.
Vocative: tamn-a noć-i = Nom.
Instrumental: tamn-om noć-i = Dat.
Locative: = Dat. = Dat.

In type I there is a difference between hard and soft stems: suffixes after a hard consonant begin with -o, and after soft consonant begin with -e.

In the Serbian language adjectives can have two forms in the nominative singular: a long and a short form. The long form in the nominative singular has the suffix -i, whereas the short form does not have a suffix (Ø). The long forms are more frequent when preceding nouns (e.g. novi kaput), and the short forms when part of a complex predicate (e.g. kaput je nov).

You can try below what you have just lernt. Write your answer and press Enter
Put the adjectives and the nouns into their appropriate cases.
Juče smo gledali jedan . (dosadan film)
Pričala je o . (nova knjiga)
Sa je uvek dinamično. (mladi ljudi)
Imaš poruku od . (lepa žena)
Ona živi u . (stara kuća)
Od sam napravila suknju. (stare pantalone)
Volim da se šetam po . (uske ulice)
Prolazimo pored . (staro selo)
U je dosadno. (mali gradovi)
Imam glavobolju od . (loše vino)

Turn the following proper nouns into possessive adjectives and put them in the appropriate cases.
Dobila sam pismo od žene. (Jovan)
Juče sam se šetala sa prijateljicom. (Milica)
Pokvario sam automobil. (Nikola)
Pričam o kući. (Dragana)
Pišem pismo roditeljima. (Zoran)
Dobila sam poklon o studenata. (Ivana)

Put the possessive adjectives and nouns into the appropriate cases.
Volim da pijem . (makedonska vina)
Od do Novog Sada ima 600km. (crnogorsko primorje)
Pričamo o . (nemački pisci)
On radi u . (grčka ambasada)
Putovao sam sa . (norveški studenti)
Idemo na ručak u . (meksički restoran)

Put the adjectives and the nouns into the appropriate cases.
Dobila sam poklon od . (najbolja prijateljica)
Ivan voli da se druži sa od sebe. (stariji ljudi)
Marija živi u nego ja. (veći grad)
Hoću da živim u nekom . (lepše mesto)
Želim da kupim . (veća kuća)
Ja nemam od tebe. (bolji prijatelj)
Moska ima . (najširi bulevari)
Pričamo o . (mlađa devojka)
Živimo pored jednog . (stariji čovek)

Form the comparative of the given adjectives.
Milan je od Zorice. (dobar)
On je od tebe. (zao)
Novi Sad je od Beograda. (mali)
Rakija je od viskija. (dobar)
Norveška je od Danske. (veliki)
Valjevo je od Beograda. (mali)
Rakija je piće od viskija. (dobar)
Subotica je od Beograda. (mali)