lang change

    

Hrana

  

Food

Hrana

Tri glavna obroka u Srbiji su doručak, ručak i večera. Za doručak ljudi obično jedu zemičke, hleb ili tost sa margarinom, džemom ili medom. Mnogi takođe jedu kuvana jaja. Za piće se može dobiti čaj ili kafa. Često ljudi jedu i drugi doručak na poslu ako je doručak kući bio jako rano. Za mnoge je ručak glavno jelo. Onda jedu ili kod kuće ili u restoranu ako rade u gradu. Za ručak uzmu supu pa meso i povrće i često, ali ne uvek, slatkiš, na primer sladoled, puding ili voće. U podne može se često čuti u kancelariji pojam "jelo" ili "prijatno". To kažu svojim kolegama kada idu da jedu ili se vraćaju (nazad). Popodne često piju čaj ili kafu, ali takođe i mineralnu vodu, ponekad s kolačima. Večera je malo lakša. Jedu, na primer, hleb sa šunkom, salamu, sir, kobasicu, zelenu salatu i paradajz. Uveče mnogi Srbi piju čašicu rakije ili pivo.

Šta još ima za doručak?

Nedelja je, oko 8 ujutru. Porodica Petrović sedi za stolom u trpezariji i doručkuje. Milan i njegova žena piju kafu. Deca jedu sendvič sa viršlom, šunku i sir. Piju i mleko uz to. Mali Ivan je još gladan. On pita:
- Mama, šta još ima za doručak? Mogu li dobiti zemičku sa margarinom i medom? Ja sam još gladan.
- Naravno. Ali nema više mleka. Hoćeš li šolju čaja?
- Ne, ne volim čaj. Pijem ili mleko ili ništa. Čaj me neće zasititi. Mama, mogu li dobiti još malo sira, molim te? Naravno, i parče hleba s tim.
- Ivane, mnogo jedeš. Hleb goji.
- Sa sirom mora da se pojede bar jedno parče hleba.
- Zašto?
- Inače, nije ukusno.
- Eh!
- Onda, ti bi trebala da piješ kafu bez šećera!
- Radim to. Hoću da ostanem vitka.
- E, hvala. Radije ću biti debeo.
   Food

The three meals in Serbia are breakfast, lunch and dinner. For breakfast people usually eat bread roll, bread or toast with butter, jam or honey. Many people also eat a boiled egg. For drink you can get tea or coffee. Often people take a second breakfast at work if they have breakfast very early at home. For many people lunch is the main meal. Then they eat either at home or at restaurant if they work in the city. For lunch they take a soup, then meat and vegetables, and often, but not always, a dessert, for example, ice cream, pudding or fruit. At noon you can often hear in the office term "meal" or "good appetite". That they say to their colleagues, when they go to eat or when come back. At afternoon they often drink tea or coffee, but also mineral water, sometimes with cakes. The dinner is a little easier. They eat, for example, bread with ham, salami, cheese, sausage, lettuce and tomatoes. At evening many Serbs drink a small glass of raki or beer.

What else is there for breakfast?

It is Sunday, around 8 in the morning. Petrovic family are sitting at table in dining room and having breakfast. Milan and his wife drink coffee. The children eat sandwich with sausage, ham and cheese. They drink milk with that. Little Ivan is still hungry. He asks:
- Mommy, what else is there for breakfast? Can I get a bread roll with butter and honey? I'm still hungry.
- Of course. But there is no more milk. Would you like a cup of tea?
- No, I do not like tea. I drink either milk or nothing. Tea will not be enough. Mom, can I have a bit of cheese, please? Of course, a piece of bread with that.
- Ivan, you eat a lot. Bread is fattening.
- With the cheese must be at least one piece of bread.
- Why?
- Otherwise, it does not taste good.
- Oh!
- Then you should also drink coffee without sugar!
- I'm doing that. I want to stay slim.
- Oh, thank you. I will rather be fat.