lang change

    

Razgovori

  

Conversations

Dobar dan. Kako ste?
Odlično.
Da li ste vi Srbin?
Da, ja sam Srbin. Živim u Požarevcu. Gde vi živite?
Živim u Kruševcu.
Zovem se Jovan Pavlović. Kako se vi zovete?
Zovem se Petar Petrović.
Da li ste oženjeni?
Da, ja sam oženjen. Imam dvoje dece, jednog sina i jednu ćerku. A vi, imate li vi dece?
Ne, ja sam oženjen ali nemam dece. Moja žena se zove Marija. Ona je medicinska sestra.
Stvarno!? Šta ste vi po zanimanju?
Ja sam lekar.
Hoćete pivo?
Da, molim.

Kako se zovete?
Zovem se Nemanja Đorđević.
Koje je vaše ime?
Moje ime je Nemanja.
Kako se piše to?
N E M A Nj A
Koje je vaše prezime?
Moje prezime je Đorđević.
Možete li spelovati to, molim vas?
Da, rado. Đ O R Đ E V I Ć
Odakle ste?
Ja sam sa Kosova.
Gde živite sada?
Živim u Bečeju u Vojvodini.
Koja je vaša adresa?
Moja adresa je Cara Dušana 12.
Koji je vaš broj telefona?
Moj broj telefona je 34 XX 89. Pozivni broj je 021.
Da li govorite nemački?
Ne, ne govorim nemački.
Koje jezike govorite?
Pričam srpski, francuski i tečno španski.
Koliko imate godina?
Imam dvadeset tri godine.

Pravci :
Turista: Izvinite! Gde je banka?
Stanovnik: Dakle, idite tamo pravo i onda skrenite levo u prvu ulicu.
Turista: Jel to daleko?
Stanovnik: Ne, oko petsto metara.
Turista: Hvala.
Stanovnik: Molim.

Radno vreme :
Zdravo.
Dobar dan. Mogu li vam pomoći?
Ima li ovde negde blizu muzej?
Da, tamo.
Kad je muzej otvoren?
Muzej je otvoren od devet ujutru do šest uveče.
Je li otvoren svaki dan?
Ne, nije svaki dan. Četvrtkom je zatvoren.
Kad je bazen otvoren?
Svaki dan, od šest ujutru.
Do kad?
Do osam uveče.
Jel otvoren danas?
Ne, danas je zatvoren. Zatvoren je svake nedelje.
Kad zatvarate danas?
Zatvaramo u četiri popodne.
I kad otvarate sutra?
Otvaramo u devet ujutru.
Kad ste otvoreni vikendom?
Subotom otvaramo u devet ujutru a nedeljom otvaramo u jedan popodne.
I kad zatvarate?
Subotom i nedeljom zatvaramo u pet.
Hvala. Do viđenja.
Molim.

Restoran :
Konobar: Mogu li vam pomoći?
Živorad: Da, imate li sto za dvoje?
Konobar: Da, tamo u uglu.
kasnije...
Živorad: Konobar, jelovnik molim!
kasnije...
Konobar: Da li biste da naručite?
Živorad: Da. Ja bih paradajz čorbu i kao glavno jelo svinjske kotlete.
Nataša: Ja bih riblju salatu i čašu belog vina.
Konobar: A za piće gospodine?
Živorad: Crno vino.
kasnije...
Konobar: Je li ukusno?
Nataša: Da, veoma je ukusno
Konobar: Da li biste neki dezert?
Nataša: Ne, hvala.
kasnije...
Živorad: Konobar! Da platimo, molim!
Konobar: Da, momenat ... sve skupa, to je €25,50.
Živorad: €30. Zadrži kusur.
Konobar: Hvala.
Živorad: Molim.

   Good day. How are you?
I'm fine.
Are you Serb?
Yes, I'm Serb. I live in Požarevac. Where do you live?
I live in Kruševac.
My name is Jovan Pavlović. What is your name?
My name is Petar Petrović.
Are you married?
Yes, I'm married. I have two children, one son and one daughter. And you, do you have children?
No, I'm married but I don't have children. My wife is called Marija. She is a Nurse.
Oh really!? What is your profession?
I am a Doctor.
Would you like a beer?
Yes, please.

What is your name?
My name is Nemanja Ðordević.
What is your fist name?
My first name is Nemanja.
How do you write that?
N E M A NJ A
What is your surname?
My surname is Ðordević.
Can you spell that, please?
Yes, gladly. Ð O R Ð E V I Ć
Where do you come from?
I'm from Kosovo.
Where do you live now?
I live in Bečej in Vojvodina.
What is your address?
My address is Cara Dušana 12.
What is your phone number?
My phone number is 34 XX 89. Area code is 021.
Do you speak German?
No, I don't speak German.
What languages do you speak?
I speak Serbian, French and Spanish fluently.
How old are you?
I'm twenty three years old.

Directions :
Tourist: Excuse me! Where is the bank?
Inhabitant: Well, go there straight and then turn left in the first street.
Tourist: Is it far?
Inhabitant: No, about five hundred meters.
Tourist: Thanks.
Inhabitant: You're welcome.

Working time :
Hello.
Good day. Can i help you?
Is there any museum here nearby?
Yes, there.
When is the museum opened?
The museum is opened from nine in the morning till six in the evening.
Is it opened every day?
No, not every day. On Thursday it's closed.
When is the swimming pool opened?
Every day, from six in the morgen.
Till when?
Till eight in the evening.
Is it opened today?
No, today it's closed. It's closed every Sunday.
When are you closing today?
We are closing at four PM.
And when are you opening tomorrow?
We are opening at nine AM.
When are you opened on weekends?
On Saturday we open at nine in the morgen and on Sunday we open at one PM.
And when do you close?
On Saturday and on Sunday we close at five.
Thank you. Good bye.
You are welcome.

Restaurant :
Waiter: Can I help you?
Živorad: Yes, do you have one table for two?
Waiter: Yes, there in the corner.
later...
Živorad: Waiter, menu please!
later...
Waiter: Would you like to order?
Živorad: Yes, please. I'd like tomato soup and as a main dish pork chops.
Nataša: I would like а fish salad and a glass of white wine.
Waiter: And for drink, sir?
Živorad: Red wine.
later...
Waiter: Is it good?
Nataša: Yes, it's very good.
Waiter: Would you like some dessert?
Nataša: No, thanks.
later...
Živorad: Waiter! We'd like to pay, please!
Waiter: Yes, one moment ... all together, that's €25,50.
Živorad: €30. Keep the change.
Waiter: Thank you.
Živorad: You are welcome.