промени језик

Београд

Здраво! Зовем се Невена и живим у Београду. Немам појма како да започнем ову причу али је много важније како ћете ви започети вашу причу о Београду. Рецимо да сте стигли аутобусом или возом. Ако желите одмах да идете у центар града (зашто да не?) највероватније ћете се попети Балканском улицом. Hello! My name is Nevena and I'm from Belgrade. I have no idea how to begin this story but it's more important how you could start your story about Belgrade. Let's say that you came by bus or train. If you want to go to the city center right away (why not?) the most probably you will climb up Balkanska street.
Надам се да сте у доброј форми јер то може бити напорно као и било где у Београду пошто овај град лежи на око 20 брда. Једном сам чула добар савет за пењање уз ову улицу: Сачекај неку девојку са добром позадином и иди за њом, зачас ћеш бити испред хотела Москва. :) Знајући српске девојке нећете морати да чекате јако дуго. Можда ова на слици доле није најбоље што можете одабрати али послужиће. I hope you are in good shape cause that can be tough just like anywhere in Belgrade since this city lays on around 20 hills. I heard once a good advice for climbing up this street: Wait for a girl with good bottom and go after her, in no time you will be in front of hotel Moskva. :) Knowing Serbian girls you will not have to wait for too long. Maybe this one on the picture below is not the best you can choose but it will do.
Онда имате две опције: идете лево да видите Кнез Михајлову улицу и Калемегданску тврђаву или идете десно да видите храм Светог Саве. Ако одете лево сигурно ћете видети овог човека на коњу, то је кнеѕ Михајло. Ако вам неко каже да вас чека код коња, овде ћете га наћи. Иза споменика можете видети Народни музеј, тренутно затворен. Ово "тренутно" траје већ 10 година. Права штета! Then you have two options: go left and see Knez Mihajlova and Kalemegdan fortress or go right and see Saint Sava temple. If you go left you will definitely see this guy on the horse, that's knez Mihajlo. If someone says that he's waiting for you at the horse (kod konja), this is where you gonna find him. Behind the monument you can see the National Museum, currently closed. This "currently" lasts for 10 years by now. Such a shame!
Како год, ако одете десно наћићете се овде, храм Светог Саве. Ја увек идем десно. Зашто? Јер живим овде. :) Пре триста година Синан паша је спалио на овом месту мошти Светог Саве, оснивача Српске Православне Цркве. Ово је највећа српска црква и једна од највећих православних цркава на свету. Овај човек испред са сабљом је Карађорђе, Црни Ђорђе, оснивач модерне Србије, изабрани вођа Првог српског устанка с циљем да ослободи Србију од Османског царства. Anyway, if you go right you will end up here, Sveti Sava temple. I always go right! Why? I live there. :) Three hundred years ago Sinan-Pasha burned on this place remains of Saint Sava, founder of the Serbian Orthodox Church. This is the largest Serbian church and one of the largest Orthodox churches in the world. This man with saber in front is Karađorđe, Black George, founder of modern Serbia, as the elected leader of the First Serbian Uprising that aimed at liberating Serbia from the Ottoman Empire.
Још једна импресивна зграда је Парламент која се налази на тргу Николе Пашића испред Пионирског парка. Сунчаним данима изгледа овако Another one impressing building is the Parliament, located on the Nikola Pašić Square in front of Pioneer's Park. On sunny days it looks like this
а некад овако and sometimes like this
Приметићете да је већина зграда у Београду црна, сива, мрачна. Није то јер смо сувише лењи да их окречимо. То је због контраста, наша застава изгледа много боље са таквом позадином. :) You will notice that most of the buildings in Belgrade are dark, gray, obscure. This is not because we are too lazy to paint them. It's because of the contrast, our flag looks much better with such background. :)
Замислите Београд са свим зградама белим и светлим као министарство финансија. Imagine Belgrade with all buildings bright and shinny like the Ministry of Finance.
Ко је ова лепа дама? То сам ја. Само да вам покажем да је Београд леп и кад киша пада, поготово ноћу. Ако немате велики кишобран као овај, увек можете побећи у неку радњу, ресторан, биоскоп или једноставно уживати у киши. Who is this pretty lady? It's me. Just to show you that Belgrade is beautiful even when it rains especially by night. If you don't have big umbrella like this one, you can always run away to some store, restaurant, cinema or simply enjoy the rain.
Ово је Победник Београда. Не, не ја, овај замућени лик у позадини. Подигнут да подсећа на победу Србије у ратовима против Османског царства и Аустро-Угарске. Да, много смо опасни! This is Statue of Victory. No, not me, this blurred guy in the background. Erected to commemorate Serbia's war victories over the Ottoman Empire and Austria-Hungary. Yes, we are such a bad asses!
Јесам ли вам причала о превозу у Београду? Did I tell you about transportation in Belgrade?
Ако желите авантуру... If you like adventure...
Не, шалим се, данас је овако. NO, I'm kidding, it's like this today.
Морате да разумете наш осећај за сарказам и самокритику.
Али кад већ причамо о авантури, једном сам срела ову девојку на Калемегдану. Из Естоније је, потпуно изгубљена, није знала где да иде, шта да види, шта се не сме пропустити у граду. Питала сам је: како то да си дошла овде тако неспремна? Па, била сам јуче у Атини и сви се спремају за Божић (био је 25. децембар) и нешто сам мислила, морам да идем негде одатле. Македонска полиција је задржала мог пријатеља па сам дошла сама. Ох Боже, овде је тако хладно, обукла сам све што имам.
You have to understand our sense for sarcasm and self criticism.
But speaking of adventure, once I met this girl on Kalemegdan fortress. She is from Estonia, totally lost, didn't know where to go, what to see, what is must see in this city. I asked her: how did you com here so unprepared? Well, I was in Athens yesterday and everyone is crazy about Christmas (it was 25th of December) and I was thinking, I have to go somewhere else. Police in Macedonia kept my friend so I came here alone. My God it's so freezing here, I dressed everything I have.
Да драга, ја такође. Ово сам опет ја са нашим љупким вебмастером. Два Ескима. Yes honey, me to. This is me again with your lovely webmaster Marija. Two Eskimos.
Ако желите да идете негде ван Београда али не далеко ово је савршено место, Авалски торањ. Подигнут у шездесетим, уништен у НАТО бомбардовању и обновљен пре неколико година. If you want to go out of Belgrade but not too far, this is the prefect place to be, Avala tower. Erected in sixties, destroyed in NATO bombing and reconstructed again couple of years ago.
Нисам баш сигурна која му је данас сврха али је леп поглед одозго. I don't really know its purpose today but the view from above is nice.
Ух, могла бих овако бесконачно али неко други би могао такође да напише нешто о Београду, његовом ноћном животу, Скадарлији, Ади Циганлији, мостовима, посебно новом, позориштима итд.
Бааааај! Невена
Oh, I could go on and on like this but someone else could also write something about Belgrade, its nightlife, Skadarlija, Ada Ciganlija, bridges, especially new one, theaters etc.
Cheers! Nevena


Погледајте још :