промени језик

Вежба 2


Напишите одговор, притисните ENTER да видите да ли је одговор добар, пређите на следеће поље...

Попуни празна поља именицом КЊИГА.
Види ону у излогу! (акузатив)
"О свему и свачему", доктора Ковачевића. (номинатив)
Да, без те никад не бих положио задњи испит. (генитив)
Тој могу много да захвалим. (датив)
О тој бих могао много добру критику да напишем. (локатив)
Са или вез, мене ништа неће спасити. (инструментал)
моја, сама ми у главу уђи! (вокатив)

Попуни празна поља глаголом БИТИ.
ТАЊА : Петре, јеси ли јуче у биоскопу?
ПЕТАР : Био .
ТАЊА : Је ли и твоја сестра?
ПЕТАР : Била .
ТАЊА : А где ви сад?
ПЕТАР : У кући , спавамо. Зашто зовеш овако рано?
ТАЊА : Досадно ми је. Шта радити поподне?
 ПЕТАР : Бежаћемо од тебе.
ТАЊА : Ајде у кревету још пола сата. Долазим.
 ПЕТАР : Ох Боже!

Две девојке зарговарају о лепоти и лепим људима. Користе придев ЛЕП.
Баш је онај дечко тамо. (позитив, м)
Али нико није од мог Бојана. (компаратив, м)
Да, он је теби . (суперлатив, м)
А си и ти, Милице. (позитив, ж)
Али ниси од мене. (компаратив, ж)
Ја сам овде просто . (суперлатив, ж)