промени језик


Заменице су врста речи које имају две функције: именичку и придевску. Имају следећа обележја:
- лице (прво, друго, треће) - личне, присвојне и показне заменице
- род (мушки, женски, средњи) - лична заменица за 3. лице једнине и множине, показне, присвојне и релативне
- број (једнину и множину) - личне, показне, присвојне и релативне
- падеж - све заменице

Погледајте анимације

Личне заменице


Личне заменице стоје у оном роду и оном падежу у којем је и именица коју замењују. Имају следећа обележја:
лице, број и падеж.

  јд мн
1. лице ја I ми we
2. лице ти you ви you
3. лице м он he м они they
ж она she ж оне
ср оно it ср она

Само у трећем лицу личне заменице имају по три облика (за мушки, женски и средњи род).

Употреба 2. лица мн. личних заменица приликом обраћања једној особи се сматра учтивом формом обраћања. Тада се заменица пише великим словом и захтева глагол у 2. лицу множине.
нпр. Како се Ви зовете? Како сте се Ви звали?Деклинација

јд
Ном ја ти он она оно
Ген мене, ме тебе, те њега, га ње, је њега, га
Дат мени, ми теби, ти њему, му њој, јој њему, му
Акуз =Ген =Ген =Ген њу/ју, је =Ген
Инст мном тобом њим њом њим
Лок мени теби њему њој њему

мн
Ном ми ви они оне она
Ген нас, нас вас, вас њих, их
Дат нама, нам вама, вам њима, им
Акуз =Ген =Ген =Ген
Инст нама вама њима
Лок нама вама њима

Све заменице у генитиву, дативу и акузативу једнине и множине имају дуги (наглашени) и кратки (ненаглашени) облик. Будући да се дуги и кратки облик разликују међусобно у акценту, разликује се и њихова позиција у реченици.
- Заменице имају дуги облик када се информација жели нагласити или када се налазе на почетку реченице.
нпр. Ген: Бојим се тебе. / Тебе се бојим. Дат: Причам теби. / Теби причам. Акуз: Видим тебе. / Тебе видим.
- Заменице имају кратки облик у неутралном исказу и никад се не употребљавају на почетку реченице.
нпр. Ген: Бојим те се. Дат: Причам ти. Акуз: Видим те.

Повратна заменица СЕБЕ / СЕ
Погледајте анимацију

Повратна заменица себе је лична заменица за свако лице и иста је за сва лица, сва три рода и оба броја. Нема форму номинатива и вокатива. Употребљава се да означи однос субјекта према самом себи.

Ном -
Ген себе
Дат себи
Акуз себе, се
Вок -
Инст собом
Лок себи

нпр. Он прави будалу од себе.
Он себи купује сендвич.
Она се/себе гледа у огледало.
Он није задовољан собом.
Они говоре о себи.

Заменица себе има само један кратак облик и то у акузативу. Употребљава се са рефлексним глаголима као што су: облачити се, умивати се, чешљати се итд. енклитика СЕ информише о томе да субјекат нешто чини са самим собом.
нпр. Она се облачи/умива/чешља.Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине користећи следеће речи: ја, ти, он, она, ми, ви, они, оне.
си Владимир.
је Вера.
сам Маја.
је Зоран.
смо Марина и Марко.
су Владимир и Марко.
си Марко.
су Милица и Маја.

Попуните празнине одговарајућим краћим обликом личних заменица у акузативу.
Ја питам а он не одговара.
Да ли видиш Мају и деду? Да, видим .
Петровићи су добри људи. Да ли познајеш?
Маја је добро дете. Деда воли.
Шта занима, Зоране? Занимају ме играчке.

Попуните празнине одговарајућим обликом личне заменице у локативу.
- Рок музика је јако занимљива. Јован пуно зна о .
- Јоване, да ли си размишљао некада о ?
  Јесам, Марина, наравно.
- Ви сте породица Петровић. Јован пуно прича о .
- Јован упознаје Марину и Луку.
  Ја много знам о .
  И ми о .
- Ово је тај супермаркет. У купујемо хлеб и млеко.

Попуните празнине одговарајућим обликом личне заменице у инструменталу.
Јован: Марина, да ли желиш да идеш са код Владе на журку?
Марина: Ја волим свуда да идем са .
Марина и Јован: Петре, да ли желиш да идеш са на журку код Владе?
Петар: Да, врло радо ћу ићи са на журку код Владе.

Попуните празнине одговарајућим краћим обликом личне заменице у акузативу уместо одговарајуће именице.
- Да ли видиш ону девојку? Да, видим .
- Чекам Марка већ 10 минута.
  Чекам већ 10 минута.
- Ја волим Марка.
  Ја волим.
- Мој брат и ја смо добра деца. Наши родитељи јако воле.
- Питам тебе и твоје другове да ли знате где се налази Јапан.
  Питам да ли знате где се налази Јапан.Попуните празнине одговарајућим обликом личне заменице.
Тања и Милош су млад брачни пар. треба стан. (Они)
Добар дан! Драго је да сте дошли. (ја)
Добар дан! Драго је да сте дошли. (ми)
Како се допада Београд? (ви)
Ја волим групу Бијело дугме. Слушам од детињства. (они)
Чекај ! Ево, стижем. (ја)
Мене занима фотографија, а шта занима? (ти)
Данас је мојој пријатељици рођендан. Поклонићу књигу. (она)

Попуните празнине одговарајућим дугим обликом заменице у одговарајућем падежу.
- Маја је Тањина ћерка. Тања јако воли.
- Бранка и Петар су Мајини баба и деда. Маја јако воли.
- Јоване, да ли видиш оног човека? сваки дан видим у ово време.
- Да ли код , у вашој земљи, људи воле да раде?
  Да, код , у нашој земљи, људи воле да раде.
- Мајо, ово су Милица и Милош. Да ли их се сећаш?
  Ње се сећам али не.
-Професор Петровић је веома строг. се студенти плаше.
-Шта ради твој брат Јован. Често размишљам о .

Ставите заменицу СЕБЕ/СЕ у одговарајући падеж.
Не волим да размишљам о .
Марија воли да облачи спортски.
сам направила кафу.
Она је заљубљена у .
Зашто ниси задовољан ?
Много очекујете од .