промени језик

Перфекат

Погледајте анимације

Перфекат је сложен глаголски облик који се гради на следећи начин:
1) кратка форма презента глагола јесам + 2) радни глаголски придев глагола који се мења.

јесам (кратка форма презента) + радни глаголски придев
  једн. множ.   једн. множ.
1. сам смо муш. певао певали
2. си сте жен. певала певале
3. је су ср. певало певала

Радни глаголски придев има три рода, у једнини и множини. Гради се на следећи начин:

а) инфинитивна основа + б) наставци за радни глаголски придев.

а) Инфинитивна основа се добија:
-одбијањем наставка -ТИ код глагола који се у инфинитиву завршавају на -ТИ (нпр. чита-ти, ради-ти, разуме-ти),
-одбијањем наставка за 3. лице множине презента код глагола који се у инфинитиву завршавају на -СТИ или -ЋИ (нпр. угристи, они угриз; спасти, они спас; пећи, они пек; моћи, они мог).

б) Наставци за радни глаголски придев су:
  једн. множ.
муш. -о/-ао -ли
жен. -ла -ле
ср. -ло -ла* Многи глаголи граде радни глаголски придев од неправилне или крње основе:
-ићи-ишао; отићи-отишао; доћи-дошао; ући-ушао;
-јести-јео; пасти-пао; сести-сео;
-стићи-стигао; помоћи-помогао; умрети-умро.

Потврдан облик:

певати
Ја сам певао.
певала.
Ми смо певали.
певале.
Ти си Ви сте
Он
Она
Оно
је певао.
певала.
певало.
Они
Оне
Она
су певали.
певале.
певала.

Одричан и упитан облик :

Одричан облик
певати
Ја нисам певао.
певала.
Ми нисмо певали.
певале.
Ти ниси Ви нисте
Он
Она
Оно
није певао.
певала.
певало.
Они
Оне
Она
нису певали.
певале.
певала.

Субјекат реченице је често изостављен. То је могуће зато што су лице, број и род већ исказани помоћним глаголом и радним глаголским придевом. ( нпр. Нисам певао/певала. Ниси певао/певала. Нисмо певали/певале.)


Упитан облик
певати
ДА ЛИ сам ја певао?
певала?
ДА ЛИ смо ми певали?
певале?
си ти сте ви
је он
она
оно
певао?
певала?
певало?
су они
оне
она
певали?
певале?
певала?


Напомене:

1. На питања у перфекту можемо кратко одговорити помоћу глагола јесам, како у потврдном тако и у одричном облику. Реченица може да почне са ДА или НЕ, али то није обавезно. (нпр. Да ли си јео? (Да), јесам. / (Не), нисам.)

2. Може се поставити питање и инверзијом, уз помоћ речце ЛИ. Реченица тада почиње дугом формом помоћног глагола. (нпр. Јеси ли певао?; Јесте ли певали?; Јесу ли певали?)Повратни глаголи у перфекту

Потврдан облик:
шетати се
Ја сам СЕ шетао.
шетала.
Ми смо СЕ шетали.
шетале.
Ти си Ви сте
Он
Она
Оно
  шетао.
шетала.
шетало.
Они
Оне
Она
су шетали.
шетале.
шетала.


Напомене:

1. Код повратних глагола у перфекту у 3. лицу једнине долази до испуштања глаголске енклитике ЈЕ.
(нпр. Она се шетала. а не Она је се шетала.)
2. Морфема СЕ се налази на другом месту у реченици, после глаголске енклитике ЈЕ.
3. Субјекат реченице је често изостављен. Реченица тада почиње главним глаголом, затим следи глаголска енклитика (помоћни глагол јесам) и на крају морфама СЕ.
(нпр. Шетала сам се. Шетала си се. Шетали смо се.)


Одричан облик:
шетати се
Ја СЕ нисам шетао.
шетала.
Ми СЕ нисмо шетали.
шетале.
Ти ниси Ви нисте
Он
Она
Оно
није шетао.
шетала.
шетало.
Они
Оне
Она
нису шетали.
шетале.
шетала.


Напомене:

1. Морфема СЕ се налази на другом месту, одмах иза прве речи или групе речи.
2. Субјекат реченице је често изостављен. Реченица тада почиње одричним обликом помоћног глагола, затим следи морфема СЕ, а на последњој позицији је главни глагол.
(нпр. Нисам се шетала. Ниси се шетала. Ниси се шетао. Нисмо се шетали.)

Упитан облик:
шетати се
ДА ЛИ сам СЕ ја шетао?
шетала?
ДА ЛИ смо СЕ ми шетали?
шетале?
си ти сте ви
  он
она
оно
шетао?
шетала?
шетало?
су они
оне
она
шетали?
шетале?
шетала?


Напомене:

1. Морфема СЕ се налази иза глаголске енклитике.
2. Субјекат реченице је често изостављен. Реченица тада почиње упитним изразом да ли, затим следи помоћни глагол, па морфема СЕ и на последњој позицији је главни глагол.
(нпр. Да ли сам се шетала? Да ли си се шетала? Да ли си се шетао? Да ли смо се шетали?)Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Ставите означене глаголе у одговарајуће лице перфекта:
Ја пишем писмо.
Мира писмо.
Ми писмо.
Дете писмо.
Ја се шетам.
Мира .
Ми .
Дете .
Ја имам температуру.
Мира температуру.
Ми температуру.
Дете температуру.
Ми печемо палачинке.
Ми палачинке.
Ви палачинке.
Они палачинке.
Ми једемо торту.
Ми торту.
Ви торту.
Они торту.

Напишите следеће реченице у перфекту и у одричном облику перфекта:
Ја, Драган, гледам кроз прозор.
Ја кроз прозор.
Не, ја кроз прозор.
Марина, ти читаш књигу.
Марина, ти књигу.
Не, Марина, ти књигу.
Маја иде на тренинг.
Маја на тренинг.
Не, Маја на тренинг.
Новинари пишу чланак за новине.
Новинари чланак за новине.
Не, новинари чланак за новине.
Ви волите да правите колаче.
Ви да правите колаче.
Не, ви да правите колаче.
Ми се купамо у мору.
Ми у мору.
Не, ми у мору.

Ставите глаголе у одговарајуће лице перфекта.
Професор да уђемо у учионицу. (рећи)
Они твоју сестру. (видети)
Марко цело јутро. (телефонирати)
Ми наше студенте у граду. (срести)
Ја, Милица, . (разболети се)
Ти у град. (ићи)

Поставите питања у перфекту.
Ишла сам у биоскоп. Да ли сам ишла у биоскоп?
Време је било лепо. време било лепо?
Путовали смо авионом. авионом?
Отишли смо у град. у град?
Вратили су се из Београда. из Београда?
Читала сам књигу. књигу?
Маја је учила. ?
Пољубио си је. ?
Јели сте. ?
Ишла сам у биоскоп. Јесам ли ишла у биоскоп?
Време је било лепо. било лепо?
Путовали смо авионом. авионом?
Отишли смо у град. у град?
Вратили су се из Београда. из Београда?
Читала сам књигу. књигу?
Маја је учила. ?
Пољубио си је. ?
Јели сте. ?

Напишите радни глаголски придев (мушки род једнине) од следећих глагола :
рећи
лећи
стићи
доћи
чути
трчати
певати
кувати
срести
сести
пасти
јести

Напишите радни глаголски придев (женски род једнине) од следећих глагола :
рећи
лећи
стићи
доћи
чути
трчати
певати
кувати
срести
сести
пасти
јести