промени језик

Показне заменице


Постоје три показне заменице које означавају нешто што је :

а) јако близу и што може да се дотакне јд. овај, ова, ово
мн. ови, ове, ова
б) мало даље што се не може дотаћи јд. тај, та, то
мн. ти, те, та
в) далеко јд. онај, она, оно
мн. они, оне, она


Имају три облика (за мушки, женски и средњи род) у једнини и множини. Понашају се као придеви, дакле слажу се са именицом уз коју стоје у падежу, роду и броју.
нпр. ОВАЈ човек. ОВА жена. ОВО дете.

У свакодневном језику се често догађа
- да се ОВО (јд. ср.) и ТО (јд. ср.) употребљавају као синоними
нпр. ОВО је кућа. ТО је кућа.
- да се од показних заменица које означавају разлику у удаљености употребљавају само ОВО и ОНО.
нпр. ОВО је кућа а ОНО је зграда.

На позицији субјекта употребљавају се у облику средњег рода једнине.
нпр. ОВО је Марко а ОНО је Зоран.

Показне заменице могу да се употребљавају заједно са прилозима за место.
ОВАЈ - ОВДЕ нпр. ОВО писмо ОВДЕ пошаљите сутра у Немачку.
ТАЈ - ТУ нпр. Говоримо о ТОЈ жени ТУ поред тебе.
ОНАЈ - ОНДЕ нпр. Ко је ОНАЈ човек ОНДЕ.
Деклинација

  јд. мн.
  м ср ж м ср ж
Ном овај ово ова ови ова ове
Ген овог ове ових
Дат овом овој овим
Акуз =Ген / =Ном ово ову ове =Ном =Ном
Инстр овим овом =Дат
Лок =Дат =Дат =ДатИспод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине одговарајућим обликом показне заменице ОВАЈ, ОВА, ОВО у номинативу.
Ко је човек?
Ко је дете?
Ко су људи?
Ко су девојке?
Ко је жена?

Ставите показну заменицу ТАЈ, ТА, ТО у одговарајући падеж.
Ко живи у кући?
Идемо према кафани.
Шта се налази иза куће?
Не знам ништа о човеку.
Идем да разговарам са дететом.

Ставите одговарајућу показну заменицу у одговарајући падеж.
Хоћу да купим сат ту.
Погледај човека онде.
Разговарали смо са човеком онде о твом послу.
човек овде је мој најбољи пријатељ.
дрво ту поред тебе је јако лепо.