промени језик

Релативне заменице


Ова врста заменица има три облика (за мушки, женски и средњи род) у једнини и множини. Понашају се као придеви (слажу се са именицом уз коју стоје у роду, броју и падежу). Имају две функције:
а) упитну и б) релативну (односну).

а) Када се употребљавају у упитној функцији свака од њих пита за другачији аспект.

Који? - Which one? идентификација особе или ствари Који је твој број телефона?
Чији? - Whose? припадност Чији је ово аутомобил?
Какав? - What is it like? квалитет некога или нечега Какав чај волиш?
Колики? - How big? величина Колики је ваш стан?

б) Када су у релативној функцији тада се употребљавају као везници који уводе зависну релативну реченицу.
нпр. То је жена која има три сина.
  Видео сам дечака чији је пас побегао.
  То је сат какав желим да купим.
  Никад нисам видео рибу колику је упецао Зоран.Деклинација

  јд. мн.
  м ср ж м ср ж
Ном који које која који која које
Ген којег / ког које којих
Дат којем / ком којој којим(а)
Акуз =Ген / =Ном =Ном коју које =Ном =Ном
Инстр којим којом =Дат
Лок =Дат =Дат =Дат

Све остале релативне заменице мењају се по падежима исто као и заменица КОЈИ, КОЈА, КОЈЕ; КОЈИ, КОЈЕ, КОЈА.Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Ставите заменицу КОЈИ у одговарајући падеж.
Из земље си добила писмо?
Са пријатељем путујеш на море?
О девојци разговарате?
породици сте продали стан?
За пријатеље правиш вечеру?

Ставите заменицу ЧИЈИ у одговарајући падеж.
сестру волиш?
Из куће си изашла?
Са братом разговараш?
За рођендан купујеш поклон?

Ставите заменице КОЈИ, КАКАВ, КОЛИКИ у одговарајући падеж.
музику слушаш? (квалитет)
кућу имате? (величина)
Са људима волиш да се дружиш? (квалитет)
За дете купујете поклон? (величина)
Од материјала је твоја сукња? (квалитет)
су боје њене очи? (идентификација)

Ставите заменице у одговарајући падеж.
То је онај човек о смо разговарали. (који)
То је кафа волим да пијем. (какав)
То је девојчица са мамом сам се упознала. (чији)
То је девојка од си добио поруку. (који)
То је кревет желим да имам. (колики)