промени језик

    

Разговори

  

Conversations

Добар дан. Како сте?
Одлично.
Да ли сте ви Србин?
Да, ја сам Србин. Живим у Пожаревцу. Где ви живите?
Живим у Крушевцу.
Зовем се Јован Павловић. Како се ви зовете?
Зовем се Петар Петровић.
Да ли сте ожењени?
Да, ја сам ожењен. Имам двоје деце, једног сина и једну ћерку. А ви, имате ли ви деце?
Не, ја сам ожењен али немам деце. Моја жена се зове Марија. Она је медицинска сестра.
Стварно!? Шта сте ви по занимању?
Ја сам лекар.
Хоћете пиво?
Да, молим.

Како се зовете?
Зовем се Немања Ђорђевић.
Које је ваше име?
Моје име је Немања.
Како се пише то?
Н Е М А Њ А
Које је ваше презиме?
Моје презиме је Ђорђевић.
Можете ли спеловати то, молим вас?
Да, радо. Ђ О Р Ђ Е В И Ћ
Одакле сте?
Ја сам са Косова.
Где живите сада?
Живим у Бечеју у Војводини.
Која је ваша адреса?
Моја адреса је Цара Душана 12.
Који је ваш број телефона?
Мој број телефона је 34 XX 89. Позивни број је 021.
Да ли говорите немачки?
Не, не говорим немачки.
Које језике говорите?
Причам српски, француски и течно шпански.
Колико имате година?
Имам двадесет три године.

Правци :
Туриста: Извините! Где је банка?
Становник: Дакле, идите тамо право и онда скрените лево у прву улицу.
Туриста: Јел то далеко?
Становник: Не, око петсто метара.
Туриста: Хвала.
Становник: Молим.

Радно време :
Здраво.
Добар дан. Могу ли вам помоћи?
Има ли овде негде близу музеј?
Да, тамо.
Кад је музеј отворен?
Музеј је отворен од девет ујутру до шест увече.
Је ли отворен сваки дан?
Не, није сваки дан. Четвртком је затворен.
Кад је базен отворен?
Сваки дан, од шест ујутру.
До кад?
До осам увече.
Јел отворен данас?
Не, данас је затворен. Затворен је сваке недеље.
Кад затварате данас?
Затварамо у четири поподне.
И кад отварате сутра?
Отварамо у девет ујутру.
Кад сте отворени викендом?
Суботом отварамо у девет ујутру а недељом отварамо у један поподне.
И кад затварате?
Суботом и недељом затварамо у пет.
Хвала. До виђења.
Молим.

Ресторан :
Конобар: Могу ли вам помоћи?
Живорад: Да, имате ли сто за двоје?
Конобар: Да, тамо у углу.
касније...
Живорад: Конобар, јеловник молим!
касније...
Конобар: Да ли бисте да наручите?
Живорад: Да. Ја бих парадајз чорбу и као главно јело свињске котлете.
Наташа: Ја бих рибљу салату и чашу белог вина.
Конобар: А за пиће господине?
Живорад: Црно вино.
касније...
Конобар: Је ли укусно?
Наташа: Да, веома је укусно
Конобар: Да ли бисте неки дезерт?
Наташа: Не, хвала.
касније...
Живорад: Конобар! Да платимо, молим!
Конобар: Да, моменат ... све скупа, то је €25,50.
Живорад: €30. Задржи кусур.
Конобар: Хвала.
Живорад: Молим.

   Good day. How are you?
I'm fine.
Are you Serb?
Yes, I'm Serb. I live in Požarevac. Where do you live?
I live in Kruševac.
My name is Jovan Pavlović. What is your name?
My name is Petar Petrović.
Are you married?
Yes, I'm married. I have two children, one son and one daughter. And you, do you have children?
No, I'm married but I don't have children. My wife is called Marija. She is a Nurse.
Oh really!? What is your profession?
I am a Doctor.
Would you like a beer?
Yes, please.

What is your name?
My name is Nemanja Ðordević.
What is your fist name?
My first name is Nemanja.
How do you write that?
N E M A NJ A
What is your surname?
My surname is Ðordević.
Can you spell that, please?
Yes, gladly. Ð O R Ð E V I Ć
Where do you come from?
I'm from Kosovo.
Where do you live now?
I live in Bečej in Vojvodina.
What is your address?
My address is Cara Dušana 12.
What is your phone number?
My phone number is 34 XX 89. Area code is 021.
Do you speak German?
No, I don't speak German.
What languages do you speak?
I speak Serbian, French and Spanish fluently.
How old are you?
I'm twenty three years old.

Directions :
Tourist: Excuse me! Where is the bank?
Inhabitant: Well, go there straight and then turn left in the first street.
Tourist: Is it far?
Inhabitant: No, about five hundred meters.
Tourist: Thanks.
Inhabitant: You're welcome.

Working time :
Hello.
Good day. Can i help you?
Is there any museum here nearby?
Yes, there.
When is the museum opened?
The museum is opened from nine in the morning till six in the evening.
Is it opened every day?
No, not every day. On Thursday it's closed.
When is the swimming pool opened?
Every day, from six in the morgen.
Till when?
Till eight in the evening.
Is it opened today?
No, today it's closed. It's closed every Sunday.
When are you closing today?
We are closing at four PM.
And when are you opening tomorrow?
We are opening at nine AM.
When are you opened on weekends?
On Saturday we open at nine in the morgen and on Sunday we open at one PM.
And when do you close?
On Saturday and on Sunday we close at five.
Thank you. Good bye.
You are welcome.

Restaurant :
Waiter: Can I help you?
Živorad: Yes, do you have one table for two?
Waiter: Yes, there in the corner.
later...
Živorad: Waiter, menu please!
later...
Waiter: Would you like to order?
Živorad: Yes, please. I'd like tomato soup and as a main dish pork chops.
Nataša: I would like а fish salad and a glass of white wine.
Waiter: And for drink, sir?
Živorad: Red wine.
later...
Waiter: Is it good?
Nataša: Yes, it's very good.
Waiter: Would you like some dessert?
Nataša: No, thanks.
later...
Živorad: Waiter! We'd like to pay, please!
Waiter: Yes, one moment ... all together, that's €25,50.
Živorad: €30. Keep the change.
Waiter: Thank you.
Živorad: You are welcome.